Globalizm dünyayı küçük bir köy haline getirerek herkesi özgür
kılmadı, dünya nimetlerini adaletli bir şekilde dağıtmadı. Yeni
dünya düzeni, tek kutuplu yeni bir güç merkezinden oluşuyor. Bu
güç her türlü hakkı eziyor. Ama bu çağdaş sömürge anlayışının
milletler tarafından bir şekilde kırılacağına inanıyorum. Bu beraberinde bölgeselleşmeyi, yerelleşmeyi ve milli reflekslerin artmasını getirecek. Yani bu global tehdit karşısında milliyetçilik güç kazanacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu