Bu konular karara bağlanmadan Türkiye’nin ABD’nin taleplerini yerine getirmesine karşı çıktık. MHP, daha tezkereler gündeme gelmeden TSK’nın Kuzey Irak’taki varlığını artırmasını, dolayısıyla ilerdeki muhtemel gelişmeler karşısında fiili bir durum yaratıp insiyatifi ele almasını savunmuştur. Dr. Esat Öz