Bu şehrin basılır hep aynı şekilde coğrafya kitaplarına resmi
Dört çesit yazılır fakat bu resmin altına ismi:
KONSTANTİNİYYE, KONSTANTİNOPL, DERSAADET, İSTANBUL
Mustafa Armağan
Sayfa 65 - Şule Yayınları