Çiçeklere bakmak ve çiçekler içinde gezinmek insanı inceltir, rahatlatır. Çiçekler bizi kendilerininki gibi tertemiz bir dünyanın içine çeker götürür. Yüreği incelmiş kişiler, çiçeklerin yüzüne bakıp onlarda kainatın sırlarını ve Allah'ın isimlerini görebilir.