Giriş Yap
296 syf.
·
9 günde okudu
·
8/10 puan
İnsan hakları, toplumsal değişmeye bağlı olarak bilgisi ve söylemi değişiklik gösterebilen içtimai bir üründür. “Dünya insan hakları söyleminin yeniden şekillenmesine nasıl katkıda bulunabiliriz?” sorusu bu eserde cevabı aranan en temel sorudur. Bunun yanında İslam ve Batı medeniyetindeki insan hakları düşüncesini hukuki ve sosyolojik yaklaşımlarla tarihi süreç içerisinde ele alıp karşılaştırmalı bir şekilde analiz eden Şentürk, kendi insan hakları düşüncesini deklare etme çabasıyla da bu eseri ele almıştır. Klasik fıkıh eserlerimizde yer alan insan hakları söylemlerinin ilk defa Batı’da ortaya çıkmadığını ve Batının insan hakları temsilcisi olarak düşünülmesinin yanlış olduğunu vurgulayan yazarımız, Ebu Hanife merkezli fıkhi çalışmaların geri plana atılıp incelenmesinin yapılmadığının da altını çizmiştir. İslamiyet’in başından beri var olan ve değer verilen insan hakları konusunun bu eserde ismet ve ademiyyet kavramları çerçevesinde ele alınarak karanlıktan aydınlığa çıkarılmaya muhtaç değerli fikirler olduğu konusu da eserde ana hatlarıyla anlatılmak istenilenlerdir. Evrenselci ve cemaatçi yaklaşımları ele alarak klasik dönem hukukunda yer alan tartışmalara değinen Şentürk, “Varım, o halde haklara sahibim.” argümanını kitap boyunca zikretmekte ve aynı zamanda savunmaktadır. Eserin en temel amacı ise bugün evrensel insan haklarına İslam’da sağlam bir felsefi zemin oluşturmak için belli başlı kavramların gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bunun için sunduğu en güçlü önermesi ise klasik dönem hukukunda yer alan ve evrensel insan hakları için premodern düşüncelerden biri olan “İsmet, ademiyyetledir.” görüşüdür. Bu alanda literatüre yeni bir bakış açısı sunan “İnsan Hakları ve İslam” kitabı konusu itibariyle ufuk açan, akıllardaki acaba’ları gideren, İslam’a karşı önyargıları kıran ve olaylara farklı bir perspektiften bakmaya fırsat veren bir içeriğe sahiptir. Yazarın sosyolojik ve fıkhi açıdan konuları ele alışı, problemlere getirdiği çözümler hala araştırmalara gereksinim duyuracak seviyede olsa bile bu alanda yapılacak araştırmalara öncülük etmesi hasebiyle önemli eserler arasındaki yerini almıştır.
İnsan Hakları ve İslam
8.0/10 · 8 okunma
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.
Giriş Yap
Tam da şu an bu kitabı okuyorum😍
Çok değerli bir bakış açısı sunuyor kitap, iyi okumalar dilerim🌸