1000Kitap Logosu
Meltem Bige
Dante'yi inceledi.
230 syf.
·
7 günde
·
Beğendi
·
Puan vermedi
ilahikomedya ve Dante’ye özel bir zaafımın olduğunu takip edenleriniz bilirler. Hal böyleyken bu güzide araştırma metnini okumak benim için kaçınılmazdı. #laflayalım Seküler: Soy,kuşak, nesep anlamına gelen Latince kökenli bir sözcük... Bu kelime Orta Çağ'dan itibaren ''dünyevi'' anlamında kullanılmış. Aynı zamanda somut manasına gelen sözcük, birçok tamlamada ve kalıplaşmış ifadede de yer alır. Seküler yapı-devlet-düşünce gibi … TDK'ya göre seküler kelimesinin üç farklı anlamı var. ✨Din ve devlet işlerinin birbirinin ayrıldığı idari sistem ya da oluşum. ✨Dünyevi olan, ahiretin dışında kalan maddi gerçeklikler ✨Gelip geçici ve fani olan. #meltemce😊 Peki, Dante neden Seküler Dünyanın şairidir? #erichauerbach ‘ın görkemli #mimesis kavramının öncüsü ve refakatçisi olan ‘Dante - Seküler Dünyanın Şairi’ metnine göre paradoksal olsa da bu dünya kavramın oluşumunu kendisine borçluyuz. Zerdüştlüğün temel metinlerinden olan ‘Ardavirafname’yi okuyanlar Dante’nin bu metinden etkilendiğini düşünebilirler. Auerbach :“İlahi Komedya’daki genel fikir ve mitik detayların pek çoğu, Batı kaynaklı olduğu kadar, yüzyıllar boyunca Akdeniz havzasında birikmiş Doğu mitolojisinin zengin hazinesinden kaynaklanmaktadır,”der. 20.yy’ın en büyük eleştirmenlerinden biri olan yazar “İlahi Komedya”yı “felsefi şiir” olarak niteliyor. Sebebini de temelinde Thomasçı-Aristotelesçi dünya görüşüne dayandırıyor. Yazar Skolastik, Jansenci, Kartezyen mantık ve düşünce sistemleri ve savunucularının fikirleriyle “İlahi Komedya”yı estetik,dil, inanç ve daha pek çok konu başlığı altında inceliyor. Provencelı şairler ve stil nuovo, Vergilius ve Hristiyan ilahilerinin arketipi, Fransız epikleri, Umbria methiyeleri, felsefi ekollerin terminolojisi ve dilin emsalsiz zenginliğinin vücut bulduğu “İlahi Komedya’yı ve Dante’yi” Auerbach’ın duyusal, kavramsal ve dahi evrensel senteziyle anlamaya çalışmak bile muhteşem bir kazanımdı. Fatum tuum mores… (Karakterin kaderindir) Dante
Dante
0.0/10
· 1 okunma
Okuyacaklarıma Ekle
2
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.