1000Kitap Logosu
İçel (Mersin) ilinin Gülnar ilçesinde doğdu. Babası Yûsuf Ziyâ Efendi, Kafkasya’dan gelip Gülnar’a yerleşen bir Türkmen ailesine mensuptur. Annesi Ümmühan Hanım’dır. Yûsuf Ziyâ Efendi medrese tahsilini tamamlayıp memleketinde müezzinlik, imamlık ve vâizlik yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiş, Fâtih dersiâmlarından Çarşambalı Ahmed Hamdi Efendi’den ders okuyarak icâzet almıştır. Ayrıca Dârülfünun Hukuk Mektebi’ni bitirmiş, İstanbul’da bir süre avukatlık ve öğretmenlik yapmıştır. Uzun süre müftülük görevinde bulunup seksen yaşından sonra emekli olmuş, 1 Şubat 1975 tarihinde vefat etmiştir.
İslam İnançları ve Felsefesi
Okuyacaklarıma Ekle
1
Beğeni
Okur