Çocuğun tepkileri, hastalıklar, cerrahi müdahaleler, kazalar, anne ya da babadan ayrılmalar gibi deneyimsel etmenlerden, rastlantısal ama bazen belirleyici olabilen olaylardan etkilenir. Bu tür rastlantısal olaylar bir anlamda çocuğun kaderini belirler ve yaşamın sınırsız çeşitlilik gösteren, ama aynı zamanda sınırsız biçimde yineleyen tema ve görevlerinin kurulmasında kullanılacak malzemeyi oluşturur.