Ayrıca, Assur kanunlarında kadınların burnunun kesilmesi, erkeğin ise hadım edilmesi, Hitit kanunlarında ise erkeğin başını örtmesi gibi yaşam boyu toplumsal bir utanca dönüştürülen cezalandırma örnekleri de vardır.