Binnur Çelebi

Binnur Çelebi

Yazar
9.7/10
3 Kişi
·
8
Okunma
·
2
Beğeni
·
132
Gösterim
Adı:
Binnur Çelebi
Unvan:
Yazar
Ataerkil zihniyete göre kadın, tecavüz sonucunda mağdur edilmiş olsa bile, suçun sebebini de kendisinde barındırandır. Çünkü erkeği kışkırtmış olabileceği düşünülerek, kadının suça ''mahal verecek'' davranışı araştırılır. Tecavüz sonrasında bile kadınlara mağdur olarak bakılamamasının mantığı asıl bu bakış açısından kaynaklanmaktadır. Bu mantığın egemen olduğu bir toplumda kadınlar tecavüze 'uğramaktan' değil, 'sebep olmaktan' korkar hale gelirler. Bu yüzden en büyük 'sebep' olan bedenlerini daima gizler ya da denetimini güvendikleri bir başka erkeğe teslim ederler.
Sümer mitolojisinde Ereşkigal, gökyüzünden yeraltına gönderilen, tecavüze uğrayıp sonra da tecavüzcüsüyle evlendirilen ilk tanrıçadır.
Binnur Çelebi
Eskiçağ'da Tecavüz
Tanrıçalara tecavüzün aslında tanrıçaların güçlerinin toplum üzerindeki etkisinin tamamıyla yok edilmesine yönelik olmakla birlikte, tecavüzün toplumda yaygınlaşmasının da bir işaretidir.
Örf ve adetlerin zamanla kanunlara yansıdığını daha önce belirtmiştik. Bu söylencelerin bize tecavüzün daha öncesinde de var olduğunu, ancak bunun erkek eliyle kanunlara geçirilerek, kadın bedeninin korunmasına yönelik erkek şiddetine meşrutiyet kazandırılmıştır. Böylece kadın cinselliği hem toplumsal baskı yoluyla hem de yasal olarak da kontrol altında tutulmaya başlanmıştır.
Yasalarla cinsel davranışların düzenlenmesi, kültürden kültüre değişmekle birlikte yalnızca erkeklerin görüşünü yansıtacak biçimde, erkekler tarafından kurgulanarak yazılmıştır.
Ayrıca, Assur kanunlarında kadınların burnunun kesilmesi, erkeğin ise hadım edilmesi, Hitit kanunlarında ise erkeğin başını örtmesi gibi yaşam boyu toplumsal bir utanca dönüştürülen cezalandırma örnekleri de vardır.
Ataerkil sistemden önce kadınların erkeklere egemen olduğu anaerkil sistem mi, yoksa cinsler arasında eşitlik mi vardı? Erkeklere ve kadınlara farklı roller nasıl verildi? Kadınlar ne zaman emir altına girmeye, ikincil konumda olmaya başladı?
Yani, yasal tanımıyla tecavüz, kadının cinsel onuruna veya özel yaşamının bütünlüğüne karşı işlenmiş bir suçtan çok, kadının tek eşliliğine yani tek erkek tarafından sahip olunmasına karşı işlenen bir suçtur.
Binlerce yıl toprak altında kalan ve unutulan bu ölü dillerin çözülmesi yalnızca Mezopotamya bölgesinde yaşayan Süer uygarlığını tanıtmakla kalmamış, aynı zamanda Tevrat'taki kitapların Eski Yakındoğu ile büyük ölçüde benzerliğini de ortaya koymuştur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Binnur Çelebi
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 8 okur okudu.
  • 15 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.