Yasalarla cinsel davranışların düzenlenmesi, kültürden kültüre değişmekle birlikte yalnızca erkeklerin görüşünü yansıtacak biçimde, erkekler tarafından kurgulanarak yazılmıştır.