Düşünmeden öğrenmek ,zaman yitirmektir .Bir şeyi öğrenmeden düşünce ileri sürmek, tehlikelidir.