İnsanoğlu, doğası gereği bencil ve açgözlüdür, kusursuzlaştırılabilir olması söz konusu değildir; Hobbes’un deyişiyle, ‘güç üstüne güç’ isteği en temel insan güdüsüdür.
Andrew Heywood
Sayfa 98 - BB101 Yayınları, 10. Baskı, Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker