Aslında doğrudan reddedebileceğim bir teklifti bu. Fakat telefonu 'canım' la açması dolaylı cümleler kurmaya itti beni. Yasemin bana pek az canım diyerek hitap eder. Ne tuhaf değil mi kendi dilinin en güzel kelimelerini seçip onlarla boncuk gibi oynayan adamın hayatın basit taraflarının genel geçer standarttaki bir hitap kelimesine vurulması.