456 syf.
Eski Yunan destanlarından biriyle karşınızdayım. Bize yabancı bir kültür ve inanış tarzı olması sebebiyle ilk okuyuşunuzda siz de benim gibi yadırgayabilirsiniz.
Okuduğum süre boyunca sürekli Dede Korkut Hikayelerindeki Oğuz Kağan Destanı aklıma geldi nedense. Bizdeki destan anlayışı ile Yunanlıların destan anlayışı arasında bir uçurum olduğu kesin.
Hiç kuşkusuz odısseıa Oğuz Kağan Destanı'nın kıyısından dahi geçemez
Kısaca konusuna geçersek; Troya Savaşı sonrası memleketine dönmrk isteyen İthaka Kralı Odısseus'un dönüş yolculuğunda yaşadığı maceralar anlatılıyor.
.