Devrimin merkezi görevi ve en yüksek şekli iktidarın silahı mücadele ile ele geçirilmesi ve sorunun savaşla çözümlenmesidir. Marksizm-Leninizmin bu devrimci prensibi her yerde geçerlidir, hem Çin'de hem de diğer ülkelerde istisnasız geçerlidir.