Bir mü'min, inancına uygun hareket etmediği zaman, nifak yolunda ilk adımı atmış olmaktadır.