Toshihiko Izutsu

Toshihiko Izutsu

Yazar
8.8/10
26 Kişi
·
49
Okunma
·
14
Beğeni
·
946
Gösterim
Adı:
Toshihiko Izutsu
Unvan:
Japon Araştırmacı, Yazar, Profesör
Doğum:
Tokyo, Japonya, 4 Mayıs 1914
Ölüm:
Kanagava, Japonya, 7 Ocak 1993
Toshihiko Izutsu (井筒 俊彦 Izutsu Toshihiko?) (4 Mayıs 1914 - 7 Ocak 1993), Japon araştırmacı ve yazar.

Tokyo Keio Üniversitesi Institute of Cultural and Linguistic Studies'de (Kültür ve Linguistik araştırmalar Enstitüsünde), Tahran'da Imperial Iranian Academy of Philosophy'de (Tahran Emperyal Felsefe Akademisinde), ve Montreal McGill Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Tasavvuf, Advaita Vedanta, Mahayana Budizmi (özellikle Zen) ve felsefi Taoizm konularında önde gelen otoritelerden biri kabul edilen ve otuzdan fazla dil bilen Izutsu, İran, Hindistan, Kuzey Amerika ve Asya'da ilgilendiği alanlarda çok sayıda araştırma yapmıştır.
Artık gelip geçti bütün bunlar
Yas tutmak oldu bana kalan.
Ama ümitleri yıkılmayan
Kim geldi ki bu dünyaya?

Abid b. Abras
Kur'anî anlayışa göre Allah'ın ahlaki bir vasıfta olması ve insana karşı ahlaki davranması, insandan da ahlaki bir tarzda eylemlerde bulunmasının beklendiğini gösteren ciddi bir imayı taşır.
Her bir ahlaki kelimenin anlamsal içeriği, tam da, insan yaşamının somut geçerlik kazandığı toplum içerisinde şekillenmektedir.
... ve alemin, mide bulandırmaktan başka bir şeye yaramayan, tiksindirici, katışıksız, mat bir macun yahut hamur kütlesine dönüştüğü kaotik, şekilsiz bir kütle olarak görmüşlerdir.
"Çoğu kez muhayyele, dış alemde o anda mevcud olmayan ya da tümüyle hiç mevcud olmayan bir şeyin zihinde hazır olmasını temin eden melekeye delalet eder. İbni Arabi'ye göre bunun farklı bir anlamı vardır. Tabii, onun görüşüne göre de, muhayyele zahiren mevcud olmayan şeyleri zihnen mevcud kılma kudretidir. Fakat bu, zihni, hiç bir yerde mevcud olmayan şeyler görmeğe zorlayan çılgın bir hülya ve vehim değildir. Bu, hayal kudretinin oluşturduğu temelsiz bir hulya da değildir. Gerçi karanlık ve perdeli bir biçimde bile olsa gene de Varlığın yüksek kademesindeki bir durumu görünür kılmaktadır. Bunu daha somut bir biçimde ifade etmek üzere, bunun, "Misal Alemi"ne ait bir keyfiyeti hisse hitap eden bir şekil ve surette takdim ettiğini söyleyebiliriz.
Misal alemi, ontolojik açıdan, sırf his alemi ile sırf ruh aleminin yani maddi olmayan alemin ortasında bir ara temas bölgesidir. Bu, Prof. Afifi'nin tanımına göre, gerçek olarak var olan bir alem olup bunda eşyanın suretleri "letafet" ile "cismaniyet" arasında, yani sırf manevilik ile sırf maddilik arasında bir tavırda bulunurlar."
"Biz çoğu zaman şerr dediğimiz şeyin olumlu bir şey olduğunu, olumlu bir biçimde mevcut olduğunu tahayyül ederiz. Fakat "şerr" bizatihi adem'den ibarettir. Bu ancak, bir şeyin üzerinde İlahi Rahmet düştüğünde bunun tabiat gereği onu gerektiği gibi kabul edil alamamasıyla beliren sırf olumsuz anlamda mevcuttur. Başka bir deyimle "şerr", Rahmet'i (varlığı, varlığa bürünmeyi) tam ve kamil şekliyle alamıyan ve dolayısıyla da varlığı tam olarak gerçekleştiremeyen eşyanın olumsuz durumudur."
Bir mü'min, inancına uygun hareket etmediği zaman, nifak yolunda ilk adımı atmış olmaktadır.
Tercüme söz ve cümleler, en fazlasıyla kısmi karşılıklardır. Acemice atılmış ilk adımlarımızda, kaba-saba ama hazır kılavuzlar olarak bize hizmet edebilirler. Fakat çoğu hallerde bunlar hayli yetersiz ve hatta yanıltıcıdırlar.
İslam bir varlık dini. Tasavvufunu, fıkhını, kelamını yani her araştırma alanını varlık temeline kurar Islam. Rastgele değildir Ibn Sina'dan Molla Sadra'ya her feylesof ya da âlimin bu konu üzerinde düşünmesi. Eğer benim gibi Islâm düşüncesi-felsefesi gibi alanlara aşinaysanız, varlığa materyalist bakıştan sıkılıp alternatif bir arayıştaysanız, işte o kitap bu kitap. Hem uzak-yakın doğudan birçok örneği, tanıdık isimlerin varlık-Allah anlayışı ile karşılaştırması, hem asla anlaşılmaz gibi görünen karşıt-olmayan düalist durumları pek sarih, sade açıklaması, ve ayrıca Islam dünyasında bir edebi/ilmi birikim olan şiiri de asla es geçmemesi, konuya hakimiyeti.... daha çok methederim bu kitabi, zannımca hak ediyor. Lütfen okuyun.
Bu kitap ve birinci kitap çok açgözlü kitaplar. İnsanlığın en üst karakterlerini yemiş, yutmuş içlerine almışlar.

Bir çok dili ve bir çok dini iyi bilen bir dünya insanı toshihiko ızutsu (1914-1993) ya da okunuşuyla toşihiko izutsu, Tarafsızlığa gölge düşürmeden İbn Arabi düşüncesini, Taoculuk ile karşılaştırıyor.

Yetmiyor bu kitapları merhum akademisyen ve mürşid Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Türkçeye kazandırırken dünya çeviri ödülü alıyor.

yeniden yazıyorum, üşenmeden okuyun araştırın ne olur,
Toshihiko Izutsu (1914-1993)
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
İbn Arabi
Taoculuk
Dünya Çeviri Ödülü,

Bütün bunların biraraya gelmesi bu kitapları dünya kitabı yapar, uzaya insanlığı anlatan kitaplar olarak Pioneer uydusuna koyulmayı hak ediyorlar kanaatindeyim.

Çeviri ödülü aldı diye kitabı anlarım diye sevinmeyin, alın kitaplığınıza koyun, anlayacak felsefe yetkinliğine ulaştığınızda tekrar okuyunca farklı düşüneceksiniz.
Çok derin bir kitap.Idrakiniz açık olması dileğiyle.Çok değerli bir eser.Kalp gözuyle okumak gerek.
Eğer tasavuf okumayı sevmiyorsanız sakın gözünüz korkmasın,bu çok farklı nitelikte bir eser.
30 küsur dil bilen bir bilim adamı bile olsanız İbn Arabi'nin karşısında zorlanıyorsunuz fakat İzutsu işin altından kalkmayı ve çok başarılı bir eser vermeyi bilmiş.

Kavramlar zihnimizin temel yapıtaşlarıdır, onlar olmadan hareket edemeyiz. İbn Arabi sistemini de ancak onun kavramlarıyla anlayabiliriz. İzutsu bize onun kavramlarını çok yerinde örnekler ve kelimelerle açıklıyor.
Bu kitap ve ikinci kitap çok açgözlü kitaplar. İnsanlığın en üst karakterlerini yemiş, yutmuş içlerine almışlar.

Bir çok dili ve bir çok dini iyi bilen bir dünya insanı toshihiko ızutsu (1914-1993) ya da okunuşuyla toşihiko izutsu, Tarafsızlığa gölge düşürmeden İbn Arabi düşüncesini, Taoculuk ile karşılaştırıyor.

Yetmiyor bu kitapları merhum akademisyen ve mürşid Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Türkçeye kazandırırken dünya çeviri ödülü alıyor.

yeniden yazıyorum, üşenmeden okuyun araştırın ne olur,
Toshihiko Izutsu (1914-1993)
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre
İbn Arabi
Taoculuk
Dünya Çeviri Ödülü,

Bütün bunların biraraya gelmesi bu kitapları dünya kitabı yapar, uzaya insanlığı anlatan kitaplar olarak Pioneer uydusuna koyulmayı hak ediyorlar kanaatindeyim.

Çeviri ödülü aldı diye kitabı anlarım diye sevinmeyin, alın kitaplığınıza koyun, anlayacak felsefe yetkinliğine ulaştığınızda tekrar okuyunca farklı düşüneceksiniz.

Yazarın biyografisi

Adı:
Toshihiko Izutsu
Unvan:
Japon Araştırmacı, Yazar, Profesör
Doğum:
Tokyo, Japonya, 4 Mayıs 1914
Ölüm:
Kanagava, Japonya, 7 Ocak 1993
Toshihiko Izutsu (井筒 俊彦 Izutsu Toshihiko?) (4 Mayıs 1914 - 7 Ocak 1993), Japon araştırmacı ve yazar.

Tokyo Keio Üniversitesi Institute of Cultural and Linguistic Studies'de (Kültür ve Linguistik araştırmalar Enstitüsünde), Tahran'da Imperial Iranian Academy of Philosophy'de (Tahran Emperyal Felsefe Akademisinde), ve Montreal McGill Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Tasavvuf, Advaita Vedanta, Mahayana Budizmi (özellikle Zen) ve felsefi Taoizm konularında önde gelen otoritelerden biri kabul edilen ve otuzdan fazla dil bilen Izutsu, İran, Hindistan, Kuzey Amerika ve Asya'da ilgilendiği alanlarda çok sayıda araştırma yapmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 14 okur beğendi.
  • 49 okur okudu.
  • 7 okur okuyor.
  • 51 okur okuyacak.
  • 4 okur yarım bıraktı.