lazcuk profil resmi
lazcuk kapak resmi
Selçuk

oku ile başlayan Kuran,
dinle ile başlayan Mesnevi
az biraz fotoğraf
az biraz tarih
ömür boyu talebe


https://www.youtube.com/watch?v=4mvz4UiEypA

jeofizik
finans
ilahiyyat
tasavvuf
doğuştan laz
talebe
İstanbul
lazarya, 1 Ocak 1970
Erkek
253 okur puanı
04 Haz 2018 tarihinde katıldı.
Selçuk

oku ile başlayan Kuran,
dinle ile başlayan Mesnevi
az biraz fotoğraf
az biraz tarih
ömür boyu talebe


https://www.youtube.com/watch?v=4mvz4UiEypA

jeofizik
finans
ilahiyyat
tasavvuf
doğuştan laz
talebe
İstanbul
lazarya, 1 Ocak 1970
Erkek
253 okur puanı
04 Haz 2018 tarihinde katıldı.
Selçuk

oku ile başlayan Kuran,
dinle ile başlayan Mesnevi
az biraz fotoğraf
az biraz tarih
ömür boyu talebe


https://www.youtube.com/watch?v=4mvz4UiEypA

jeofizik
finans
ilahiyyat
tasavvuf
doğuştan laz
talebe
İstanbul
lazarya, 1 Ocak 1970
Erkek
253 okur puanı
04 Haz 2018 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 16 kitap

 • Fihi Ma Fih
 • Beş Surenin Tefsiri
 • Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Tercümesi
 • Bahrü'l-Medid Cilt 7
 • Tefsir-i Kebir / Mukatil bin Süleyman (4 Cilt Takım)
 • Ruh'ul Beyan (10 Cilt)
 • Siyer Kronolojisi
 • En Büyük Mu'cize Kur'an
 • Akıl, Ahlak, Eylem Ve Ruh Üzerine Akşam Sohbetleri
 • Rahmetünmine’r-Rahman Kur’an-ı Kerim Tefsiri 1
 • Mesnevihan
 • Kindi Felsefi Risaleler
 • Makalat
 • Mesnevi-i Ma'nevi Şerhi
 • Letâifu'l İşârât - Kur'an-ı Kerim Tefsiri
 • Sufi'nin Bilgi Yolu

Okuduğu kitaplar 209 kitap

 • Mesnevi'nin Ruhu
 • Muhayyel - Sayı 9
 • Keşkül Dergisi: Sayı - 48 (Tarikatlar)
 • Muhayyel - Sayı 11
 • Karamanoğulları
 • Aşıkların Halleri
 • Ariflerin Aynası
 • Çanakkale'nin Gizlenen Gerçeği - 1915
 • Goldberg Paşa
 • Muhyiddin İbn Arabi’nin Mistik Astrolojisi

Okuyacağı kitaplar 120 kitap

 • Türk - Yunan İmparatorluğu
 • Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Sayı: 545 Mart 2019
 • Çıktım Erik Dalına
 • Gezgin ile Gölgesi
 • İbnü'l-Arabi Zaman ve Kozmoloji
 • Olma Sanatı
 • Cenneti Arayan Adam
 • Mağara Duvarından Yansımalar
 • Mevlana Celaleddin Rumi'nin unutulmuş mesajı
 • Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık

Kütüphanesindekiler 787 kitap

 • Kur'an'da Eskatolojik Temalar
 • Hallac
 • Türk - Yunan İmparatorluğu
 • Medine Müdafaası / Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa
 • Mesnevi'nin Ruhu
 • Çıktım Erik Dalına
 • Güvercin Gerdanlığı
 • Keşkül Dergisi: Sayı - 48 (Tarikatlar)
 • Muhayyel - Sayı 11
 • Gezgin ile Gölgesi

Beğendiği kitaplar 119 kitap

 • Mesnevi'nin Ruhu
 • Karamanoğulları
 • Kuşlar Hikâyesi
 • Muhyiddin İbn Arabi’nin Mistik Astrolojisi
 • Aşk Metafiziği
 • Aşıkların İbadeti
 • Hallac-ı Mansur'a Dair
 • Fususu'l-Hikem ve Mesnevide Peygamberlerin Öyküleri C-I
 • İrade Terbiyesi
 • Makalat

Beğendiği yazarlar 13 kitap

 • İmam Gazali
 • H. Hüseyin Top
 • Muhyiddin-Arabi
 • Ahmet Tekin
 • İskender Pala
 • Toshihiko Izutsu
 • Abdülkerim Kuşeyri
 • Mahmud Erol Kılıç
 • Şefik Can
 • Şems-i Tebrizi