Kur'an ve Hz. Peygamber, doğal akışı içinde yürüyen hayatın sadece sapmalarına karşı mücadele etmiş ve bu sapmaları düzeltme çabasında olmuşlardır. Bunun dışında kalan konularda ise insanlar serbest bırakılmıştır.