“Korktum ve gözlerimi Ay’a kaldırdım.
Yakardım ve yakarılarım Tanrılara ulaştı.
İmdi, ey Tanrı Sin,
Koru beni.”
Gılgamış