Kuvvete karşı kuvvetle istibdat ortadan kaldırılamaz. İlimle ve adaleti insanlar arasında yaymakla kaldırılır.