Mustafa Kemal Atatürk, Bursa’dadır. Onu görmek için toplanmış kalabalığın içinden bir yaşlı kadın kendini neredeyse fırlatır Gazinin önüne; heyecandan nefesi tıkanarak sorar:
“Beni tanıdın mı?”
Ve yanıt beklemeden ekler:
“Ben Hacer teyze... Sizin Selanik’ten komşunuzum. Bir oğulcuğum var, Devlet Demir Yollarına girmek ister. Sen de “Alsınlar.” demiştin hani. Ama gene de almadılar. N’olur, bir defacık daha söyleyiver de alsınlar.”
Mustafa Kemal’in gözleri parlar:
“Almadılar mı? Ben söylediğim halde almadılar mı?”
“Almadılar ya... Sen söylediğin halde almadılar.”
Atatürk sesiyle, tüm yüzü, tüm varlığıyla mutludur:
“İşte Cumhuriyet böyle anlaşılacak.”
Sevgiyle, saygıyla tekrarladı:
“Evet, işte Cumhuriyetten beklediğimiz...”