SİRÂYET¹

Ey fâni, tefekkür² et, eyleme gönlünü vîrân³
Zevâhirine⁴ aldanıp da sanma kendini mîrân⁵
Haddizâtında⁶ şu ehven-i şer⁷ dünyada
Âmiyâne⁸ şeylerle meşgul olma her ân

1 başkalarına geçme, bulaşma
2 düşünme, düşünüş
3 yıkılmış, yıkık
4 dış görünüş
5 sultan, paşa, bey
6 aslına bakacak olursak, aslında
7 kötünün iyisi
8 basit, sıradan