Avrupa kökenli insanların, kapasiteler bakımından öteki ırkların insanlarından üstün oldukları ırkçı iddiası yanlıştır. Bireyler arasındaki bu yönlerdeki farklılıklar ırksal sınırlarla yansıtılamaz. Kadınları duygusal açıdan erkeklerden daha derin ve daha çok ilgili, ama aynı zamanda daha az saldırgan ve daha az girişimci olarak gören cinsiyetçi stereotip(kalıp yargı) için de aynı şey geçerlidir. Bunun bütün kadınlar için geçerli olmadığı bariz. Bazı kadınlar duygusal olarak sığ, daha az ilgili ve daha saldırgan ve bazı erkeklerden daha girişimcidir.
İNSANLARIN, IRK VE CİNSİYET BAKIMINDAN DEĞİL, BİREYLER OLARAK BİRBİRİNDEN FARKLILIKLAR GÖSTERMESİ ÖNEMLİDİR...
Peter Singer
Sayfa 44 - İthaki