İnsanları bireyler olarak değerlendirmeliyiz, eğer gerçekten nasıl birileri olduklarını öğrenmek istiyorsak onları sadece"kadın" ve "erkek" yığınları içine koymamalıyız...
Peter Singer
Sayfa 65 - İthaki Yayınları