...."kişi" sık sık "insan" ile aynı anlamdaymış gibi kullanılıyor. Ama bu terimler eşdeğer değil....."Kişi"(person) kelimesinin kökeni klasik dramdaki bir aktörün giydiği maske için kullanılan Latince bir terimdir. Aktörler maskeler takarak bir rol oynadıklarını gösteriyorlardı. Ardından, "kişi" hayatta rol oynayan, fail olan biri anlamında kullanılır oldu. Oxford Dictionary'ye göre bu terimin güncel anlamlarından biri "özbilinçli ya da rasyonel bir varlık."....John Locke kişiyi" akla ve tefekküre(düşünüş, düşünme) sahip ve farklı zamanlarda ve yerlerde kendini kendi gibi, aynı düşünen şey olarak görebilen, düşünen zeki bir varlık"olarak tanımlıyor.
Peter Singer
Sayfa 123 - İthaki Yayınları