Bunalım ve mutluluğun da genetik kökleri olabilir. (...) Belki de biz bir " mutluluk ayar noktası" ile doğduk. Bir günden diğerine, bu nokta etrafında salınırız, ama bu noktanın seviyesi doğumda sabitlenmiştir. Gelecekte, ilaçlarla ya da gen terapisiyle bu noktanın seviyesini, özellikle kronik olarak bunalımda olanlar için, kaydırmak mümkün olabilir.