İnsan bilim yapar, sabreder, çiftliğini yönetir, şiir yazar, siyaset yapar, iş çevirir, yolculuk eder, sevişir, hasılı bir alay şey yapar, umut eder, kendine zaman tanır ve hepsinden fazla, hayal kurar.
José Ortega y Gasset
Sayfa 65 - Metis Yayınları - 6. Basım - 2017 - Çeviri: Neyire Gül Işık