FETHULLAH GÜLEN’in CIA ile ilişkilerini sürdürmede ilk başarılı örneği MOON tarikatıdır. 1951’de Kore’yi işgal eden ABD Güney Kore’yi sömürgeleştirmenin aracı olarak bir de Hıristiyan tarikatı kurdu. CIA’nın misyonerleri, bu tarikatı kullanarak Güney Kore nüfusunun yüzde 40’ını, Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptılar. MOON, işte bu tarikatın adıdır,Resmi adıyla söylersek; birleştirme Kilisesi, CIA, MOON tarikatını kullanarak Dünyada Komünizm karşıtı bir blok oluşturdu. Türkiye’de Komünizmle Mücadele Kuruluşları, Dünya Anti Komünist hareketinin uzantıları olarak meydana getirildi.