Karanlık tüm odayı doldurdu, ateş köz oldu, gölgeler kayboldu ama onlar hala çalıyorlardı. Derken aniden biri, sonra bir diğeri hem çalıp hem söylemeye başladı; kadim yurtlarının en derin köşelerinden gelen şarkıları gırtlaklarından söylemeye başladılar.