Nefs denilen şey küçük bir çocuk gibidir; her istediği verilmezse, takattan kesilir gibi olur.Ancak gıdasını alamayan nefsin açlığından bir hararet ve kuruluk hasıl olur ki bu hal de kişiyi nefsin istediği yemek, içmek, ve şehvet yoluna yöneltir