"Hey oğul, eyi bak ki, unutmayasın; orada, nurların altında emicen Savcı Beğ ve nice yiğit, nice bahadır, nice eren yatmaktadır. Eyi bak ki, unutmayasın ki, șehitlerin mezarına nur yağar."