192 syf.
·3 günde·10/10
Miskinlikten buldular
Kimde erlik var ise
Merdivenden ittiler
Yüksekten bakar ise

Gönül yüksekte gezer
Dembedem yoldan azar
Dış yüzüne o sızar
Içinde ne var ise

Ak sakallı pir koca
Bilmez ki hali nice
Emek vermesin hacca
Bir gönül yıkar ise