Ziyafettekiler Orman Elfleriydi elbette. Onlar hiç de kötü bir halk değillerdi. Eğer bir hataları varsa, o da yabancılara güvenmemeleriydi. Büyüleri güçlü olmasına rağmen o günlerde daha bir tedbirliydiler. Çünkü çoğu Batı’daki Periler Diyarı’na hiç gitmemiş kadim soylardan geliyorlardı. Oraya Işık Elfleri ve Derin Elfler ve Deniz Elfleri gitmiş, yüzyıllarca orada yaşayıp daha iyi, daha bilge, daha bilgili olmuşlardı. Ardından bir dölümü Geniş Dünya’ya geri döndü. Geniş Dünya’da Orman Efleri Güneş ve Ay’ımızın alacakaranlığında gezinir, ama en çok yıldızları severlerdi.; ve şimdi kayıp olan diyarlarda göklere uzanan koca koca ormanlarda dolaşırlardı.