...insanın nefsine hoş gelen ve yapmak istediği her şey insan fıtratının ihtiyacı değildir... İslam fıtratın ihtiyaçlarını yok saymaz. Yok saymayı bir erdem olarak görmez. Asıl olan ihtiyaçların karşılanma biçimdir.