O günden beri ne kadar zaman geçti
bilmiyorum. Bahçıvan bir türlü benden
meyva alamadı. Bundan sonra da
alamayacak. Ben ona itaat etmiyorum. Şimdi aklı sıra beni korkutmaya, testereyle
kesmeye, yıldırmaya çalışıyor.