Merhamet Keskin bir kılıç; merhamet gösterenin kabzasından tuttuğu ama karşı tarafı yakalayan bir kılıç