İnsandan sakın bir şey bekleme. Rızık Allah'tan.
Insandan isteme diyor. Verirse minnet, vermezse zillet.
Allah'tan iste. Verirse nimet, vermezse hikmet...