Ne fizik, ne kimya ne de sosyoloji bizi daha iyi bir hayata ulaştıramaz. Fizik bal gibi bir ulusu atom bombasıyla yok edebilir, kimya bir kenti zehirlemekte kullanılabilir ve sosyolojiye insanları gütmede ve sınıfları sınıflara kırdırmada başvurulabilir. Bilim yaslanmağa ve harman dövmeğe yarayan bir değnek, pişirmeye ve aydınlanmağa yarıyan bir ateş, kullanmaya ve serinlemeğe yarayan bir sudan başka bir şey değildir. Yalnızca bir gereçtir yani. Maneviyattan mahrum bilgiye gelince, zincirinden boşanmış bir canavardır o.
Dagobert D. Runes
A Dictionary of Thought