Bütün gelişmelere rağmen bugün bilimin her şeyi açıklayabileceğine inanan insanların sayısı küçümsenemeyecek kadar çoktur.