´Historia Augusta´nın bir yerinde, vaktiyle Roma Senatosunda kalkan balığı sosu hakkında saatlerce görüşme yapıldığı anlatılır.
Eric Vuillard
Sayfa 63 - Can Yayınları