-Bu dünyada gavur çok, dinsiz, imansız çok. Merhametsiz çok
-Bu dünyada sapı samanı olmayan da çok. Kış yarı bir kalbur samanı kalmayan da çok
-Yiyeceği bir çeten saman, içeceği derenin suyu. Beli gevşek hayvanı yılkıya bırakmak, ölürsen uğurlar olsun demektir.
-Uğurlar olsun
-Sen ne dersin Hıdır Emmi?
-İçinizde bu atı ahırına çekip bakacak yok mu? derim.
Hiç bir ses çıkmadı. Hıdır Emmi:
- İş bize düştü, dedi. Bunca zengin, bunca varlıklı arasında iş bize düştü.