Dinin özü tanrıya iman olarak anlaşılmaktadır; oysa Budizm' de karşımıza, tanrısız bir din çıkmaktadır!