Ezilen ve sömürülen milletlerin kendi özgürlüklerini elde etme amacı ile mücadele etmelerinin görevini, bulundukları kıta hangisi ve aradaki uzaklık ne olursa olsun bütün ezilen, sömürgeleştirilmiş, sömürülen ya da herhangi bir tecavüzün kurbanı olan bütün halkları desteklemek her halk için görev olarak tanınır. Dünyanın bütün halkları kardeştirler!