Tüm gerçek düşüncelerimizi ve duygularımızı yasalara teslim etseydik, hepimiz asılırdık.