Her şey dağılır, ince dumanlar gibi bî-renk
Yalnız bir ağaçtan duyulan bir küçük âhenk
Leylin bu sükûtunda hafî ye'sini saklar:
Bir bülbül-i âvâre melâl-i şebe ağlar...
Ahmet Haşim
Sayfa 82 - Can Yayınları LTD. ŞTİ.