Dilde ve gönülde var oldukça Kuran
Olmaz vatan, olmaz Türk yurdu viran
Yaşasın Türk oğlu, yaşasın Turan
Bizimleydi, Bozkurtlar bizimle..