Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Osman

Osman
@sulhi
Sıkı Okur
"Gelmediniz, ben sizi bekledim. Eksilen yanlarımla"
Kavuşmalar
Kaldı
Mahşere
15 kütüphaneci puanı
3207 okur puanı
Aralık 2017 tarihinde katıldı
Sabitlenmiş gönderi
Nice bir mübtelâ-yı ‘aşka hicranı belâ olsun İlâhî kendü gibi bî-vefaya mübtelâ olsun. (Benim yaşadığım gibi bir aşka düşsün Kendi gibi bir vefasıza düşsün)
Reklam
Sivrisinek Gazeli
Yaz günü insana can yoldaşıdır sivrisinek Muzu heyvanlarun hep başıdur sivrisinek Gudemi dişleyişin hem acudur hem gabadur Sayki guyruk urunun gardaşıdur sivrisinek Uflaz emme sesü ağzında ağu var dalasa Cılk uyuz denlü ne murdar gaşıdur sivrisinek Heç ayrılmaz gece eğlendürü sazlar çalarak Kayfelerde garibün haldaşıdur sivrisinek Düm ü gün dilleşiriz koyda bununla Galib Yaz günü insana can yoldaşıdur sivrisinek
Osman tekrar paylaştı.
Rezm ederdim daima dildar için ada ile Neyleyim ki belde tab bazuda kuvvet kalmamış Erzurumlu Emrah Yar için düşman ile cenk ederdim amma Neyleyim belde takat kolda kuvvet kalmamış

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Osman tekrar paylaştı.
Ey nazenin sanma gönül perçemindedir Şehbaz-ı şevkı biz o yuvadan uçurmuşuz Ey güzel sanma gönül kuşu ellerindedir Gönül kuşunu biz o yuvadan uçuralı çok oldu
Osman tekrar paylaştı.
Ruşdi lebinin teşnesi bi-çare dururken Ağyare sunar lutf ile peyman hele bak bak Ruşdi Ruşdi dudakları kurumuş halde bir çare dururken Başkasına sunar lutf ile aşk şerbetini hele bak bak
Reklam
Osman tekrar paylaştı.
Hicvedersem zâlimi zâhid günah ettin deme Dîn-i İslâm’da sevâbtır çünkü şeytan taşlamak Eşref Hicvedersem zalimi, sofu, günah ettin deme, İslâm’da sevaptır çünkü şeytan taşlamak.
Cemal Safinin vefatına not
Sevgim de Cemalin ki gibi Safiydi Cananı dünyada aşk-ı sakiydi Bir ömür gönülde ismin bakiydi Gidişin bu Sulhiye revamıydı
Osman tekrar paylaştı.
Halimi arz edemez bir iki parmak kağıt
Bahtım çatık kaş bir kere gülmez Neyi istesem kaderde yazmaz Osman muradını niçin bulmaz Bari bir kez sen gülsen olaz mı osman
Bir zamanlar tek yârimdin benim Karşı kaldırımda el oldun şimdi Yanağımda gezerdi soğuk ellerin Sakalımda süzülen yaş oldun şimdi Dört ayaklı ata binmeden hemde İmam adıma sela vermeden hemde Annem Osman diye yas etmeden hemde Yürüyen bir cenaze ben oldum şimdi
Reklam
Osman tekrar paylaştı.
Ben de bunlara aşığım işte...
Geh tegâfül geh sitem gâhî gazab gâhî itâb Zahmsız dönmek nasîb olmadı kûyundan senin (Bazen anlamazlıktan gelme, umursamamazlık; bazen sitem, zulüm; bazen öfke, kızgınlık; bazen de azarlama, paylama. (Ey sevgili) Senin mahallinden yara almadan dönmek nasîb olmadı.)
Osman tekrar paylaştı.
Kusur bende mi yarim mi bi-vefa acaba Sebeb firaka ne kat'a bilinmedi gitti Said Bey Ben mi hatalıyım yarim mi vefasız Ayrılığa sebep ne bilinmedi gitti
Sayfa 242
13,4bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.