bir şeyler çökerken yeryüzünde,
dünya yarı karanlığa sürükleniyor,
alanlar boşalıyor, işlikler kararıyor.

Işıklar yandı şimdiden, Zabaglia sokağını,
Franklin sokağını, çirkin tepeyle
Tevere kıyıları ve ırmağın ötesinde

Monteverde'nin gökyüzünde toplayıp dengelediği
seçilmeyen kara görüntü arasındaki
bahtsız Testaccio'yu baştan başa donatmak için.
Pier Paolo Pasolini
Sayfa 16 - Nisan Yayınları